1. Ana Sayfa
 2. Girişimcilik
 3. Ortak Girişim Nedir? **2021 bilgileri

Ortak Girişim Nedir? **2021 bilgileri


Ortak girişim, bir ürüne ortak sahip olmak, ortak kazanç ve doğabilecek riskler ile tanımlanan, iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir ticari oluşumdur. İki girişimin güçlerini birleştirmesi olarak da yorumlanabilir.

Ortak girişim sayesinde gücünü birleştiren küçük balıklar, piyasaya hakim büyük balinalarla yarışacak hale gelebilir. Aynı sektördeki iki küçük işletmenin, ortak çıkarlar ve riskler uğruna güçlerini birleştirmesi olarak yaklaşılır.

Ortak Girişim

Ortak Girişim ile İhracat Arasındaki En Önemli Fark

Ortak girişim ile ihracat arasındaki en önemli fark aslında çok bir bağının olmamasıdır. İhracat, şahıs ve kurumlarca üretilen mal veya hizmetlerin yurtdışına satılması durumudur. İhracat kısaca, dış satım demektir. Ortak girişim ise aynı sektörden iki kişi veya kurumun güçlerini birleştirmesidir. İhracat firma düzeyinde yapılabileceği gibi, ortak girişim sonucu ihracat meydana gelebilmektedir. Temel farkları ihracatta girişimlerin güç birliği söz konusu olmayabilir.

Ortak Girişim Sözleşmesi

Ortaklık düşündüğünüz şirket ile gidip konuştunuz ve sonuç olarak üçüncü bir ortak girişim projesine karar verildi. Bu aşamada kesinlikle ortak girişim sözleşmesi yapmanız gerekecek.

Bir ortak girişim sözleşmesi şunlara dikkat etmelidir:

 • Ortaklık sağlayacak tarafların, uzmanlık alanları ve uzmanlık bilgileri detaylandırılmalıdır.
 • Ortaklıklar sonucunda yapılacak iş ve projeden her iki taraf da birlikte sorumlu tutulmalıdır.
 • Ortaklıkta kazanç ortaklığı kabullenildiği gibi kayıp/risk durumu da kabullenilmeli, sözleşmede böyle bir durum sonucunda yapılacaklar yer almalıdır.
 •  Sözleşme ile birlikte bir Gizlilik Sözleşmesi ve Ön Protokol (Term Sheet) imzaları atmak, her iki tarafı da hukuken koruyacaktır.
 • Sözleşme olabildiğince net ve açık bir şekilde yazılmalıdır.
 • Sözleşme taraflar tam anlaşma sağlamadığı sürece imza atmamalıdır.
 • Sorun yaşamamak adına ortak hedefler ve misyon, beklentiler, sözleşmede net ve açık bir şekilde yer almalı.
 • Sözleşmede; Ortaklığa ilişkin tarafların ticaret unvanları, merkez adresi, temsil ve ilzama yetkilileri, Ortaklığın açık olarak bir ticari işletme işletmek üzere oluşturulduğu ve bu hususa konu ticari işletmenin unvanı, adresi, amaç ve konusu, herhangi bir süre ile kurulmakta ise bu süre, Ortaklığa konu ticari işletmenin kimler tarafından temsil edileceği, pilot veya lider ortağın kim olduğu, hususları belirtilmek kaydıyla gerekli görülecek diğer hususlara yer verilir.
 • Ayrıca, sosyal güvenlik, vergi ve kamu ihale mevzuatı gibi ilgili mevzuat gereği aranılan diğer şartlar bu sözleşmede açıkça gösterilir.

Ortak Girişim Beyannamesi

Ortak girişim beyannamesi tarafların yukarıda belirttiğimiz hususları da dikkate alarak bildirge sağlamasıdır. Örnek beyannameyi indirmek için tıklayınız.

 

Sizin Yorumunuz Nedir?