1. Ana Sayfa
 2. Girişimcilik
 3. Balık Üretim Çiftliği Kurmak Mantıklı Mı? Kârlı Mı?

Balık Üretim Çiftliği Kurmak Mantıklı Mı? Kârlı Mı?


Balık üretim çiftliği kurmak, son yıllarda deniz popülasyonunun bozulması ve yeteri kadar balığın avlanamaması sonucunda ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Tesislerde özel olarak üretilen balıklar sayesinde elde edilen kazanç ile gelir elde etmek mümkün mü? Kazandırıyor mu? Tüm detaylar yazımızda.

Balık Üretim Çiftliği Nasıl Kurulur?

Balık üretim çiftliği kurulumu, çeşitli aşamalar dahilinde yapılır ve bir sürü farklı Pazar olduğu için rekabeti yüksek bir alandır. Kimisi hobi, dekorasyon ve yiyecek kapsamında bu işe girmişse de sonucu size kar getirir. Ancak, unutmayın ki çok riskli bir konudur kendinize güvenin ve sermayenizin tam ayarında olmasına dikkat edin.  Başlamadan önce daha önce bu konuda bilgisi olan girişimcilerden destek alın ve fikir danışıp meseleyi etraflıca öğrenin. Size yardımcı olacak aşamalar şu şekildedir;

 1. Müracaat etmek
 2. Etüt ve İnceleme
 3. Gereken Belgelerin Hazırlanması
 4. Ön izin almak
 5. Proje hazırlamak
 6. Proje onayı
 7. Yetiştiricilik belgesi temini
 8. Teknik personel bulundurma

Balık Üretim Çiftliği

1.Müracaat Etmek

Balık üretim çiftliği kurmak için ilk olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne dilekçe yazıp müracaat etmeniz gerekmektedir. Amaç ve girişimciliğiniz hakkında bilgi vermeniz lazım.

2.Etüt ve İnceleme

İl Müdürlüğünün oluşturduğu teknik ekip etüt ve inceleme yapacak ve sonrasında, su kalitesine ilişkin çeşitli coğrafik meseleler ele alınacaktır. Örneğin su yüzeyi, arazi ve diğer kriterler baz alınıp değerlendirme sunulacaktır. Eğer, bu işi yapmaya uygun bulunursanız ön etüt ve kuluçkahane raporu düzenlenecektir. Tesisin bulunacağı yer ve ulaşım kolaylığı gibi konular da tartışılacak buna yönelik bir plan hazırlanacaktır ayrıca kaynaktan numune alıp analiz ettirmeniz de beklenmektedir.

3.Gereken Belgelerin Hazırlanması

Sizden bazı belgeler talep edilecektir ve bunları ilgili yere teslim etmeniz beklenecektir. Örneğin, dilekçe ve arazinin ölçekli haritası vb. onay raporu gibi evrakları iletmeniz lazım.

4.Ön İzin Almak

Bakanlıktan yani balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğünden ön izin talep etmeniz gerek. Bunun için istenen belgeleri hazırlayın.

5.Proje Hazırlamak

İl müdürlüğü veya merkez teşkilatına izinlerinizle birlikte üretim projenizde istenen belgeleri koyup onaya sunmanız gerekir. Örneğin, balık çiftliği kurmak ile ilgili mimari konudaki örnekler ve çerçevesindeki planlar

6.Proje Onayı

Her çeşit balık kapasiteye bakılmaksızın üretim projesi kapsamında ve kapasite açısından 2.000.000 adet/yıl’a kadar olan iç su ve deniz mahsulleri, kuluçkahane İl Müdürlükleri tarafından onay alır.

7.Yetiştiricilik Belgesi Temini

Su ürünleri tesisleri veya alan kiralama materyallerini tamamladıktan sonra balık üretim çiftliği kurmak başarı ile tamamlanır ve 1 ay içerisinde ‘’Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’’ için il müdürlüklerinize müracaat edip bunu almanız lazım.

8.Teknik Personel Bulundurma

Su alanında eğitim veren üniversitelerin 4 yıllık fakülteleri mezunu ve en az 5 yıl deneyimi olan kişilerden oluşan teknik ekip oluşturmanız ve onları istihdam etmeniz zorunludur. Bir tanesi sorumlu müdür olarak görevlendirilir.

Balık Çiftliği Kurma Maliyeti

Balık çiftliği kurma maliyeti, arazinin büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin 250 ton balık kapasitesi olan küçük, 25-500 orta, 1000 tonun üstündeki büyükler için adlandırılır. Ufak olanlar 900 bin lira, medium olanlar 1.4 milyon, genişler için ise 2 milyon liraya kurabilirsiniz. Fakat bunun daha teknesi ve teknik materyalleri de olduğu için onları araştırıp hesaba katmanız gerekmektedir.

Balık Çiftliği Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Balık çiftliği kurmak için gerekli evraklar, başvuru yapmak ve bu işe başlamak için resmi kurumlardan izin almanız gerekir. Bunun için ilgili mevkileri araştırıp oraya bazı evraklar teslim etmeniz lazım. Bunlar daha çok izin belgesi ve onay formları için gereken mevzuatlardır ve oldukça basit bir şekilde halledilmektedir. Bunlar nelerdir dendiğinde;

 • Balık yetiştiriciliği için müracaat dilekçesi.
 • 1/25.000 ölçekli harita.
 • Su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu.
 • Su tahlil sonuç raporu.
 • Suyun tahsis edilebilecek minimum miktarı (Devlet su işleri).
 • Kroki (Halihazırda diğer tesislerin durumu belirtilecek).
 • Mülkiyet durumunun gösterildiği belge.

Görüldüğü gibi işlemler bu dosyaları hazırlayıp il müdürlüğüne bildirildikten sonra hiçbir engel ile karşılaşmadan girişiminizi yatırıma dökebileceksiniz.

Balık Çiftliği Kurmak Kârlı Mı?

Balık üretim çiftliği kurmak, en karlı sektörlerden biridir çünkü son dönemde artık yatırımcılar rekabetin olduğu ve çok tüketilen bu deniz ürünleri sektörüne atılmayı önermektedirler. Küresel ısınma ile birlikte mahsullerin verimi düştü ve fiyatlar arttı. Sonuç olarak kar elde edilecek bir piyasaya sahip olan bu alanda gün geçtikte sermayeler girişime dönüşmektedir. Özellikle, Ege bölgesinde bu işin çok fazla revaçta olduğu ve yakın olan işletmelerin bile en az birbirleri kadar kazandıkları görülmektedir.

Balık Üretim Tesisi Kurmak Zor Mu?

Balık üretim tesisi kurmak, kafanıza koyduysanız ve gereken sermaye ve sosyal desteğe sahipseniz zor değildir. Ancak unutulmamalıdır ki normalde kolay bir durum olmadığı sürekli işin başında sıkı bir denetim ve her bölüm ile ayrı ilgilenme gereğinden dolayı ortadadır. Sizin yapmanız gereken gereken maliyeti ayırmak ve kendinizi bu yatırıma adamanız sıkı bir başlangıç ve çalışmanın ardından kar elde edeceksiniz. Ayrıca, ihraç etmek için ticari ilişkilerinizi de kuvvetlendirirseniz bundan da kazanmış olursunuz.

Alabalık Üretim Tesisi Kurma Farklı Mı?

Alabalık üretim tesisi kurma, farklı değildir sadece daha avantajlı olabildiği koşullar vardır. Örneğin devletin hibe desteğinden yararlanıp daha karlı bir giriş yapabilirsiniz. İzleyeceğiniz adımlar kurulum için yukarıda anlatılanlardan çok tezat bir konumda ilerlemez belirli bir sermaye dahilinde aynı yollar izlenir ve işe başlarsınız. Devletin su ürünlerine kayıt yaptırdıktan sonra üretim başına belirli bir ücret bile alabildiğiniz bu türde de gayet olumlu kazançlar mevcuttur.

Sizin Yorumunuz Nedir?